سنجد همیشه سبز

ـ خانواده: Elaeagnaceae
ـ نام علمی: Elaeagnus x ebbingei
این واریته همیشه سبز بوده و دارای برگ‌هائی با حاشیه طلائی رنگ و بسیار زیبا می‌باشد. گل‌های کوچک و معطر آن اواخر تابستان ظاهر شده و پس از فصل گرما میوه‌های کوچک، نارنجی رنگ و بسیار زیبای آن تولید می‌شوند. حدودا پنج سال پس از کاشت بلندی و گستردگی آن به یک متر می‌رسد و در نهایت به بلندی ۴ و گستردگی ۳ متر خواهد رسید.
سنجد همیشه سبز - تصویر 1
ـ نیازها:
مکان کاملاً آفتابی، در تمامی خاک‌های باغبانی به جز خاک‌های خیلی قلیائی رشد می‌کند. جهت کاشت در باغ‌های ساحلی بسیار مناسب است. نیازی به هرس ندارد ولی جهت حفظ فرم گیاه می‌توان در فصل بهار یک سوم طول شاخه‌های قدیمی را کوتاه نمود. اگر شاخه‌ای با برگ‌های سبز روی گیاه رشد کرد باید آن را از انتها قطع نمود.
ـ ازدیاد:
کاشت بذر خریداری شده در شاسی سرد در پائیز یا کاشت قلمه‌های چوب سبز در اواخر بهار یا اوایل تابستان یا قلمه نیمه رسیده در فصل تابستان و یا پیوند‌زدن در آخر زمستان امکان‌پذیر است. 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه