طنز پ ن پ

طنز پ ن پ - تصویر 1


رفتم کت فروشی میگم یه کت میخوام

میگه : واسه خودتون میخواین ؟؟؟

گفتم : پ ن پ واسه کمدم میخوام که یه وقت احساس خالی بودن نکنه !!!

___________________


به داداشم میگم : ساعت ۵ میریم خونه خاله تو نمیای ؟

میگه : ۵ بعد از ظهر ؟

میگم : پ نه پ ۵ صبح میریم که نمازم با هم بخونیم…

___________________


میگم بجای سمنو حنا خوردم ! میگه : حالت بده ؟؟؟

گفتم : پ ن پ تو روده ام حنا بندونه ، تو معده ام بله برون !!!

___________________


ساعت خوابیده چهارپایه آوردم بابام میگه میخوای باتریشو عوض کنی ؟

گفتم : پ ن پ اینجا جاش مناسب نیست سروصدا زیاده میخوام ببرمش اتاق خواب بخوابه !!!

___________________


به دوستم که بالای درخت بود گفتم یه سیب بنداز

گفت : میخوای بخوری

گفتم : پ ن پ میخوام یه فرمول به فیزیک اضافه کنم

سیب رو انچنان کوبید توی سرم…

گفتم : انداختی بخورم ؟

گفت : پ ن پ یه فرمول به انرژی جنبشی اضافه کن…

___________________


دارم کرکره مغازه رو میکشم پایین

یارو میگه : داری میبندی ؟

گفتم پ نه پ گرمم شده دارم با کرکره خودم رو باد میزنم…

___________________


سوار ماشین بودیم یه موتور با سرعت دویست تا از کنارمون عبور کرده…

رفیقم داشت با موبایلش ور میرفت ندیدش !!!

میگه : این چی بود رفت ، موتور سنگین بود ؟


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه