کمند امیر سلیمانی با انتشار عکسی از مادرش در روز مادر نوشت :. روز مادر همراه با مادر کار فرهنگى انجام میدیم و اومدیم سینما. البته که هر روز روز مادره ولى امروز تبریک ویژه به مادر عزیزتر از جانم و همه ماماناى خوب و مهربون. عکس کمند امیر سلیمانی در کنار مادرش.

کمند امیر سلیمانی با انتشار عکسی از مادرش در روز مادر نوشت :

روز مادر همراه با مادر كار فرهنگى انجام ميديم و اومديم سينما. البته كه هر روز روز مادره ولى امروز تبريك ويژه به مادر عزيزتر از جانم و همه ماماناى خوب و مهربون

عکسی از کمند امیر سلیمانی و مادرش در روز مادر

عکس کمند امیر سلیمانی در کنار مادرش

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه