گل و گیاه

درخت پروانه

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Leguminosae. ـ نام علمی: Laburnum anagyroides. درخت خزان کننده به بلندی و گستردگی ۷ متر است دارای برگ‌های سه برگچه‌ای تخم‌مرغی شکل سبز مایل به خاکستری بوده و گل‌های لوبیائی شکل و زرد رنگ آن در خوشه‌های متراکم و آویزان اواخر بهار و اوایل تابستان ظاهر می‌شوند. ـ نیازها:. به مکان آفتابی و خاک نسبتاً غنی با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است. ـ ازدیاد:. از طریق کاشت بذر در پائیز، پیوند در اواخر زمستان و پیوند جوانه در تابستان امکان‌پذیر است.

درخت پروانه

ادامه مطلب ...
دراسنای رنگارنگ

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Agavaceae. ـ نام علمی: Dracaena marginata Tricolor. این گیاه ابتدا بدون انشعاب بوده و سپس منشعب و گسترده می‌شود. دارای برگ‌های باریک و نواری شکل با نوار طولی کرمی رنگ و در حاشیه قرمزرنگ می‌باشد. ـ نیازها:. به نور کامل، کمپوست گلدانی لومی و تغذیه با کود مایع هر ماه نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۳ درجه سانتی‌گراد می‌باشد. ـ ازدیاد:. از طریق کاشت بذر در دمای ۲۰-۱۸ درجه سانتی‌گراد در بهار و تهیه قلمه نیمه رسیده در تابستان امکان‌پذیر است.

دراسنای رنگارنگ

ادامه مطلب ...
دراسنا ساندریانا

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Agavaceae. ـ نام علمی: Dracaena sanderiana. این گیاه دارای برگ‌های پهن، براق، سرنیزه‌ای شکل و کمی موج‌دار با خطوط سفید رنگ می‌باشد. ـ نیازها:. به نور کامل، کمپوست گلدانی لومی و تغذیه ماهیانه با کود مایع نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۳ درجه سانتی‌گراد می‌باشد. ـ ازدیاد:. از طریق کاشت بذر در دمای ۲۰ - ۱۸ درجه سانتی‌گراد در بهار و تهیه قلمه نیمه رسیده در تابستان امکان‌پذیر است.

دراسنا ساندریانا

ادامه مطلب ...
دراسنا

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Agavaceae. ـ نام علمی: Dracaena deremensis Warneckei. این دراسنا دارای برگ‌های سرنیزه‌ای پهن و سبزرنگ و در حاشیه سفید رنگ می‌باشد. به صورت چند شاخه نیز می‌توان آن را پرورش داد. ـ نیازها:. به محیط سایه، آفتاب، کمپوست گلدانی لومی و تغذیه ماهیانه با کود مایع نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۳ درجه سانتی‌گراد می‌باشد. گیاه ضعیف را می‌توان در فصل بهار در نزدیکی سطح خاک قطع نمود تا مجدداً گیاهی جوان و شاداب از پایه آن تولید شود (جوان‌کردن گیاه). ـ ازدیاد:. از طریق کاشت ب

دراسنا

ادامه مطلب ...
داوودی یک‌ساله

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Compositae. ـ نام علمی: Chrysanthemum Segetum. این گونه از داوودی یک‌ساله به بلندی ۸۰ و گستردگی ۳۰ سانتی‌متر است. دارای برگ‌های سبز مایل به خاکستری بوده و گل‌ها کم پر، شبیه گل مینا و زرد رنگ در تابستان ظاهر می‌شوند. ـ نیازها:. به مکان آفتابی، خاک غنی و مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد. ـ ازدیاد:. از طریق کاشت بذر در شاسی سرد در اوایل بهار امکان‌پذیر است.

ادامه مطلب ...
داوودی قرمز

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Compositae. ـ نام علمی: Ghrysanthemum George Griffiths. این واریته از داوودی دائمی به بلندی ۵/۱ - ۳/۱ متر و گستردگی ۷۵ سانتی‌متر است گل‌های قرمز پررنگ آن در اوایل پائیز ظاهر می‌شوند و به عنوان گل بریده مورد استفاده قرار می‌گیرند. ـ نیازها:. به مکان آفتابی، خاک غنی مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن صفر درجه سانتی‌گراد می‌باشد. جهت افزایش گل‌دهی، شاخه‌ها را از ده سانتی‌متری سطح خاک در فصل رشد دو بار قطع کنید. ـ ازدیاد:. از طریق تقسیم گیاه در پائیز یا ا

ادامه مطلب ...
داوودی زرد

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Compositae. ـ نام علمی: Chrysanthemum Marlene jones. گیاه دائمی به بلندی یک متر و گستردگی ۶۰ سانتی‌متر است دارای گل‌های پرپر و زرد کم رنگ می‌باشد که در اوایل پائیز ظاهر می‌شوند و به عنوان گل بریده مورد استفاده قرار می‌گیرند. ـ نیازها:. به مکان آفتابی، خاک غنی و مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد. جهت افزایش گل‌دهی، شاخه‌ها را از ده سانتی‌متر سطح خاک در فصل رشد دو بار قطع کنید. ـ ازدیاد:. از طریق تقسیم گیاه در پائیز یا اوایل

داوودی زرد

ادامه مطلب ...
داوودی برنزی

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Compositae. ـ نام علمی: Chrysan themum , Buff Margaret. گیاه دائمی به بلندی ۲/۱ متر و گستردگی ۷۵ - ۶۰ سانتی‌متر است دارای گل‌های برنزی کم رنگ می‌باشد که در اوایل پائیز ظاهر می‌شوند. ـ نیازها:. به مکان آفتابی، خاک غنی و مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد. جهت گل‌دهی بیشتر، شاخه‌ها را از ده سانتی‌متری سطح خاک دوبار در فصل رشد قطع کنید. ـ ازدیاد:. از طریق تقسیم گیاه در اوایل بهار و تهیه قلمه در اوایل یا اواسط زمستان امکان‌پذیر

ادامه مطلب ...
داوودی ارغوانی

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Compositae. ـ نام علمی: Purple Pennine Wine. گیاه دائمی به ارتفاع ۲/۱ متر و گستردگی ۷۵ سانتی‌متر است. گل‌های ارغوانی رنگ آن در پائیز ظاهر می‌شوند و به عنوان گل بریده مورد استفاده قرار می‌گیرند. ـ نیازها:. به مکان آفتابی، خاک غنی و مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد. جهت افزایش گل‌دهی، شاخه‌ها را از ده سانتی‌متری سطح خاک در فصل رشد دوبار قطع کنید. ـ ازدیاد:. از طریق تقسیم گیاه در پائیز یا اوایل بهار و تهیه قلمه در اوایل یا

ادامه مطلب ...
داوودی

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Compositae. ـ نام علمی: Chrysanthemum Peach Brientner. این واریته از داوودی دائمی به بلندی ۲/۱ متر و گستردگی ۷۵ سانتی‌متر است. گل‌های صورتی، نارنجی آن اوایل پائیز ظاهر می‌شوند. ـ نیازها:. به مکان آفتابی، خاک غنی و مرطوب با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن صفر درجه سانتی‌‌گراد می‌باشد. ـ ازدیاد:. از طریق تقسیم گیاه در پائیز یا اوایل بهار و تهیه قلمه در اوایل یا اواسط زمستان امکان‌پذیر است.

داوودی داوودیه داوودی ها

ادامه مطلب ...
دافنه مزرون

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Thymelaeaceae. ـ نام علمی: Daphne mezereum. درختچه‌ای خزان پذیر با شاخه‌های افراشته با گل‌های بسیار معطر که در آخر زمستان و اوایل بهار روی شاخه‌های بدون برگ ظاهر شده و پس از آن تبدیل به میوه‌های قرمز رنگ می‌گردند. برگ‌ها باریک و کشیده و سبز، خاکستری هستند. حداکثر بلندی و گستردگی گیاه به یک متر می‌رسد. ـ نیازها:. مکان کاملاً آفتابی، خاک حاصلخیز با زهکشی خوب که خیلی خشک نباشد، نسبت به انتقال و جابجائی حساس است. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است. ـ ازدیاد:.

ادامه مطلب ...
خربق سفید

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Ranunculaceae. ـ نام علمی: Helleborus Orientalis. گیاهی است همیشه سبز با برگ‌های فراوان و منقسم و گل‌های فنجانی شکل به رنگ‌های سفید، صورتی یا ارغوانی که گاهی دارای نقاط تیره می‌باشند و در زمستان یا اوایل بهار ظاهر می‌شوند. حداکثر بلندی و گستردگی آن به ۴۵ سانتی‌متر می‌رسید. ـ نیازها:. مکان نیمه آفتاب و خاک نگهدارنده رطوبت با زهکش خوب را ترجیح می‌دهد. این گیاه بسیار مقاوم است و حداقل دمائی را که تحمل می‌کند ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد. ـ ازدیاد:. از طریق کاشت بذر تازه یا

خربق سفید

ادامه مطلب ...
خربق زرد

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Ranunculaceae. ـ نام علمی: Helleborus argutifolius. گیاهی است همیشه سبز با برگ‌های سه قسمتی به رنگ سبز که سطح زیرین آن سبز مایل به ارغوانی است. برگچه‌های آن تخم‌مرغی مایل دندانه‌دار می‌باشند. گل‌های آن خوشه‌ای بزرگ فنجانی شکل به رنگ ارغوانی پررنگ و زرد مایل به سبز بوده که در اواخر زمستان باز می‌شوند. ـ نیازها:. مکان نیمه سایه همراه با خاک نگهدارنده رطوبت با زهکش خوب را ترجیح می‌دهد. حداقل دمای قابل تحمل برای این گیاه صفر درجه سانتی‌گراد می‌باشد. ـ ازدیاد:. از طریق کاش

ادامه مطلب ...
خاکشیر تلخ

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Cruciferae. ـ علمی: Erysimum hieraciifolium Orange Bedder. گیاه دائمی، همیشه سبز و کند رشد با عمر کوتاه که به عنوان گیاه دوساله پرورش داده می‌شود. برگ‌ها سرنیزه‌ای شکل، گل‌ها معطر، دارای چهار گلبرگ نارنجی که در بهار ظاهر می‌شوند. حداکثر بلندی و گستردگی آن به ۳۰ سانتی‌متر می‌رسد. ـ نیاز‌ها:. مکان آفتابی، خاک سبک که دارای زهکش خوب باشد، جهت کاشت در باغ‌های صخره‌ای و حاشیه‌ها مناسب است. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است. ـ ازدیاد:. از طریق کاشت بذر در بهار

خاکشیر تلخ

ادامه مطلب ...
خاکشی

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ نام علمی: London Rocket. گیاهی است علفی، یک ساله یا دوساله تا ارتفاع ۸۰ سانتی‌متر که به طور خودرو در کنار جاده‌ها و اماکن غیر زراعی و نسبتاً مرطوب می‌روید. ساقه از سطح زمین و یا از قسمت‌های بالاتر منشعب است. برگ‌های ساقه‌ای از لب‌های دراز یا کشیده تشکیل شده و بنابراین دارای بریدگی‌های زیادی است. برگ‌های طوقه‌ای دارای دمبرگ‌های دراز، منقسم، برگ‌های ساقه‌ای با دمبرگ‌های کوتاه و لب‌های خطی یا کشیده است. گل‌ها کوچک و به رنگ زرد روشن هستند. دانه خاکشی در میوه‌های خورجین و باریک قر

خاکشیر

ادامه مطلب ...
خار مریم

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Compositae. ـ نام علمی: silybum marianum. گیاه دوساله دارای برگ‌های پایه‌ای با لوب‌های عمیق و خیلی خاردار به رنگ سبز تیره که به فرم روزت دور ساقه قرار گرفته‌اند. گل‌های خارمانند آن به رنگ صورتی مایل به ارغوانی است که در تابستان و اول پائیز روی ساقه‌های افراشته آن ظاهر می‌شود. حداکثر بلندی ۱۲۰ و گستردگی آن به ۶۰ سانتی‌متر می‌رسد. ـ نیازها:. مکان آفتابی و هر نوع خاک که دارای زهکش خوب باشد برای رشد آن مناسب است. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است. ـ ازدیاد:.

خار مریم

ادامه مطلب ...
خار پنبه

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Compositae. ـ نام علمی: Onopordun acanthium. گیاه دو ساله به بلندی ۸/۱ متر و دارای برگ‌های سبز، خاکستری کرکدار با بریدگی‌های عمیق بوده و گل‌های صورتی، ارغوانی آن در تابستان ظاهر می‌شوند. ـ نیازها:. به مکان آفتابی یا نیمه سایه و خاک غنی با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد. ـ ازدیاد:. از طریق کاشت بذر در بهار یا پائیز امکان‌پذیر است.

خار پنبه

ادامه مطلب ...
چایو (پیاز كوهی)

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Liliaceae. ـ نام علمی: Allium schoenoprasum. گیاه دائمی با ریزوم‌های کوتاه به بلندی ۶۰ - ۳۰ و گستردگی ۵ سانتی‌متر می‌رسد دارای برگ‌های خوراکی و لوله‌ای بوده و گل‌های زنگوله‌ای شکل بنفش کم‌رنگ آن در تابستان ظاهر می‌شوند. ـ نیازها:. به مکان کاملاً آفتابی و خاک غنی با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد. ـ ازدیاد:. از طریق کاشت بذر و تقسیم گیاه در بهار امکان‌پذیر است.

پیاز کوهی

ادامه مطلب ...
جعفری بارانی

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Compositae. ـ نام علمی: Osteaspermum hybrids. گیاهی است دارای انواع یک‌ساله و دائمی که گل‌های واریته‌های مختلف آن در رنگ‌های سفید، صورتی، زرد کم‌رنگ، نارنجی و آبی کم‌رنگ از اواسط تابستان تا شروع سرمای زمستان ظاهر می‌شوند. حداکثر بلندی ۶۰ - ۳۰ و گستردگی آن به ۲۰ سانتی‌متر می‌رسد. ـ نیازها:. مکان آفتابی (گل‌ها با طلوع آفتاب باز شده و در هوای ابری و یا عصرهنگام گلبرگ‌های خود را جمع می‌کنند)، خاک سبک و حاصلخیز، فاصله کاشت مناسب ۲۰ سانتی‌متر است. ـ ازدیاد:. از طریق کاشت بذر

ادامه مطلب ...
ته نانته (نوعی مارانتا)

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Marantaceae. ـ نام علمی: Ctenanthe lubbersiana. گیاه آپارتمانی با برگ‌های کشیده و نوک تیز به طول ۲۵ - ۲۰ سانتی‌متر که دارای دمبرگ‌های بلند می‌باشند. حداکثر بلندی و گستردگی آن به ۷۵ سانتی‌متر می‌رسد. ـ نیازها:. به مکان نیم سایه و خاک دارای زهکش خوب نیاز دارد، بهتر است با آب بدون املاح آبیاری شود و خاک آن هیچ وقت خشک نشود. نیاز به اتمسفر مرطوب دارد. ـ ازدیاد:. از طریق تقسیم گیاه در بهار امکان‌پذیر است.

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه