گل و گیاه

ارینژیوم

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Umbelliferae. ـ نام علمی: Eryngium x oliverianum. گیاه دائمی و افراشته به بلندی ۶۰ سانتی‌متر تا ۱ متر و گستردگی ۶۰ - ۴۵ سانتی‌متر که دارای برگ‌های دندانه‌دار و برگ‌های پایه‌ای قلبی شکل به رنگ سبز تیره است. گل‌های آبی مایل به نقره‌ای آن در اواخر تابستان ظاهر می‌شوند. ـ نیازها:. به مکان آفتابی و خاک غنی با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد. ـ ازدیاد:. از طریق کاشت بذر در پائیز، تقسیم گیاه در بهار و یا تهیه قلمه ریشه در زمستان امکان‌پ

ادامه مطلب ...
اریترونیومس

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Liliaceae. ـ نام علمی: Erythronium japonicum. گیاهی دائمی پیازی به بلندی ۱۵ - ۱۰ و گستردگی ۸ سانتی‌متر است دارای برگ‌های بیضی شکل با نقش و نگار قهوه‌ای، بنفش بوده و گل‌های بنفش رنگ آن در بهار ظاهر می‌شوند. ـ نیازها:. به مکان نیمه سایه، خاک غنی از هوموس دارای زهکش خوب نیاز دارد. آب و هوای خنک را بیشتر می‌پسندد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد. ـ ازدیاد:. از طریق کاشت بذر در پائیز و تقسیم گیاه پس از پایان گل‌دهی امکان‌پذیر است.

ادامه مطلب ...
اریترونیوم زرد

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Liliaceae. ـ نام علمی: Erythronium tuolumnense. گیاهی دائمی پیازی به بلندی ۳۵ - ۲۰ و گستردگی ۸ سانتی‌متر است دارای برگ‌های سبز بیضی شکل بوده و گل‌های زرد رنگ آن در بهار ظاهر می‌شوند. ـ نیازها:. به مکان نیمه سایه، خاک غنی از هوموس و دارای زهکش خوب نیاز دارد. آب و هوای خنک را بیشتر می‌پسندد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد. باید پیازها در طول دوره استراحت کمی رطوبت داشته باشند. ـ ازدیاد:. از طریق تقسیم گیاه پس از اتمام گل‌دهی امکان‌پذیر است.

ادامه مطلب ...
اریترونیوم

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Liliaceae. ـ نام علمی: Erythronium Pagoda. گیاهی دائمی پیازی به بلندی ۳۵ - ۱۵ و گستردگی ۱۰ سانتی‌متر است دارای برگ‌های سبز بیضی شکل با خال‌های برنزی بوده و گل‌های زرد آن در بهار ظاهر می‌شوند. ـ نیازها:. به مکان نیمه سایه، خاک غنی از هوموس و دارای زهکشی خوب نیاز دارد. آب و هوای خنک را بیشتر می‌پسندد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد. باید پیازها در طول دوره استراحت کمی رطوبت داشته باشند. ـ ازدیاد:. از طریق تقسیم گیاه پس از اتمام گل‌دهی امکان‌پذیر است

ادامه مطلب ...
ارانتیس

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Ranuneulaculaceae. ـ نام علمی: Eranthis hyemalis. این گیاه دارای ریشه غده‌ای است بلندی آن به ۵ - ۱۰ و گستردگی آن به ۸ - ۱۰ سانتی‌متر می‌رسد. دارای برگ‌های سبز براق است و گل‌های زرد رنگ آن به شکل گل لاله اواخر زمستان و اوایل بهار ظاهر می‌شوند. ـ نیازها:. مکان نیمه سایه را ترجیح می‌دهد و به خاک غنی از هوموس با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است. پیازها را در عمق ۵ سانتی‌متری خاک و به فاصله ۸ - ۱۰ سانتی‌متر از یکدیگر می‌کارند. ـ ازدیاد:.

ادامه مطلب ...
اپی مدیوم

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Berberidaceae. ـ نام علمی: Epimedium & Warleyense. گیاهی است دائمی با برگ‌های قلبی شکل به رنگ سبز روشن که در حاشیه خارهای کوچک ارغوانی رنگ دارند. گل‌های فنجانی شکل و نارنجی رنگ بوده و به صورت خوشه‌ای در فصل بهار روی ساقه‌های نازک گیاه ظاهر می‌شوند. حداکثر بلندی و گستردگی آن ۳۰ سانتی‌متر است. ـ نیازها:. مکان نیمه سایه، خاک غنی از هوموس و نگهدارنده رطوبت که دارای زهکش خوب باشد. اول بهار پیش از آنکه رویش‌های جدید ظاهر شوند گیاه را کف برمی‌کنند تا گیاهی شاداب‌تر و پرپشت‌ت

اپی مدیوم

ادامه مطلب ...
آنمون قرمز

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Ranunculaceae. ـ ‌نام علمی: Anemone x Fulgens. واریته‌ای دایمی و غده دار با برگ‌های مدور تا تخم‌مرغی که دارای سه لوب و در حاشیه دندانه‌دار هستند. این واریته نیز دارای برگ‌های پایه‌ای و ساقه‌ای می‌باشد. گل‌های قرمز رنگ آن به قطر ۷ - ۵ سانتی‌متر با گلبرگ‌های باریک و قرمز رنگ به تعداد ۱۵ - ۱۰ عدد در فصل بهار ظاهر می‌شوند. حداکثر بلندی ۳۰ و گستردگی آن به ۱۵ سانتی‌متر می‌رسد. ـ نیازها:. مکان کاملاً آفتابی، خاک غنی از هوموس، سبک و دارای زهکش خوب، حداقل دمای قابل تحمل آن ۵-د

ادامه مطلب ...
آنمون سفید

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Ranunculaceae. ـ نام علمی: Anemone blanda white splendou. گیاه غده‌دار، خزان پذیر با برگ‌های سبز، خاکستری که دارای بریدگی‌های بسیار عمیق هستند. گل‌ها با گلبرگ‌های کشیده و سفید رنگ اوایل تا اواسط بهارظاهر شده و قطر آنها به ۴ سانتی‌متر می‌رسد. حداکثر بلندی ۱۵ و گستردگی آن به ۲۵ سانتی‌متر می‌رسد. ـ نیازها:. مکان سایه، روشن تا آفتابی، خاک سبک با زهکشی خوب و غنی از هوموس که نسبتاً مرطوب نگهداشته شود. بهترین زمان برای کاشت غده آن فصل پائیز و در عمق ۸ - ۵ سانتی‌متری از سطح خ

ادامه مطلب ...
آنمون ژاپنی

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Ranunculaceae. ـ نام علمی: Anemone hupehensis war Japonica. این واریته دارای گل‌های صورتی پررنگ و گلبرگ‌های کشیده‌‌تر می‌باشد. سطح خارجی گلبرگ‌ها نیز دارای کرک‌های ابریشمی سفیدرنگ است حداکثر بلندی ۱۲۰ - ۶۰ و گستردگی آن به ۴۵ سانتی‌متر می‌رسد. ـ نیازها:. مکان سایه، آفتاب، خاک غنی از هوموس که دارای زهکش خوب باشد. حداقل دمای قابل تحمل آن ۵ـ سانتی‌گراد است. ـ ازدیاد:. ازطریق کاشت بذرهای خریداری شده در شاسی سرد و یا تقسیم گیاه در فصل بهار امکان‌پذیر است.

ادامه مطلب ...
آنمون

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Ranunculaceae. ـ نام علمی: Anemone hupehensis Hadspen Abundance. گیاه دائمی به بلندی ۹۰ - ۶۰ و گستردگی ۴۰ سانتی‌متر است که دارای برگ‌هائی با بریدگی‌های عمیق بوده و گل‌های صورتی مایل به قرمز آن اواسط و اواخر تابستان ظاهر می‌شوند. ـ نیازها:. به مکان آفتابی یا نیمه سایه و خاک مرطوب، غنی از هوموس نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است. ـ ازدیاد:. از طریق کاشت بذر در اواخر تابستان، تهیه قلمه ریشه در زمستان و تقسیم گیاه در بهار امکان‌پذیر است.

ادامه مطلب ...
آنجلیکا

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Umbelliferae. ـ نام علمی: Angelica gigas. گیاه بوته‌ای و دو ساله، دارای برگ‌هائی به رنگ سبز روشن با تقسیمات عمیق که چترهای گل‌های ارغوانی تیره آن در اوایل پائیز روی ساقه‌های افراشته و قوی به رنگ قرمز تیره ظاهر می‌شوند. حداکثر بلندی ۲ - ۱ و گستردگی آن به ۲/۱ متر می‌رسد. ـ نیازها:. در مکان آفتابی یا سایه و هر نوع خاک با زهکش خوب رشد می‌کند. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد. سر گل‌های در حال تشکیل بذر را مرتباً از گیاه جدا می‌کنند تا عمر آن طولانی‌تر ش

آنجلیکا

ادامه مطلب ...
آناغالیس

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Primulaceae. ـ نام علمی: Anagallis tenella Studland. گیاه دائمی به بلندی ۱۰ - ۵ و گستردگی ۴۰ سانتی‌متر است. در اواخر بهار یا اوایل تابستان گل‌های معطر، زنگوله‌ای شکل و صورتی پررنگ آن ظاهر می‌شوند. ـ نیازها:. به مکان کاملاً آفتابی و خاک مرطوب، غنی و با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد. ـ ازدیاد:. از طریق کاشت بذر، تقسیم گیاه و تهیه قلمه در بهار امکان‌پذیر است.

ادامه مطلب ...
آماریلیس

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Amaryllidaceae. ـ نام علمی: Hippeastrun. گیاهی است پیازی با برگ‌های پایه‌ای نواری شکل، نیمه افراشته که در زمان گل‌دهی پیاز یا پس از اتمام آن ظاهر می‌شوند. گل‌ها در زمستان تا بهار، شیپوری شکل به رنگ راه راه سفید و قرمز بر روی ساقه ضخیم تشکیل می‌شوند. حداکثر بلندی آن ۵۰ سانتی‌متر و گستردگی آن ۳۰ سانتی‌متر می‌باشد. ـ نیازها:. به محل نیمه سایه با خاک دارای زهکش خوب نیاز دارد. حداقل دمای قابل تحمل این گیاه ۱۳ درجه سانتی‌گراد می‌باشد. ـ ازدیاد:. از طریق کاشت بذر در بهار یا

آماریلیس

ادامه مطلب ...
آلیوم

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Liliaceae. ـ نام علمی: Allium Christophii. گیاه پیازی به بلندی ۴۰ - ۱۵ و گستردگی ۲۰ - ۱۵ سانتی‌متر، دارای برگ‌های نواری شکل و سبز خاکستری که نوک آنها آویزان است. گل‌های ستاره‌ای شکل و بنفش مایل به ارغوانی رنگ آن در گل‌آذین چتری و کروی در تابستان ظاهر می‌شوند. ـ نیازها:. به مکان آفتابی، فضای سبز و خاک با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد. هنگام کاشت هر سه عدد پیاز گیاه را در یک گودال در عمق ۲۵ سانتی‌متر می‌کارند. فاصله کاشت نیز ۲۵

ادامه مطلب ...
آلیسوم

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Cruciferaea. ـ نام علمی: Alyssum maritimum. گیاه یکساله و سریع الرشد، بومی جنوب اروپا و غرب آسیا که جهت کاشت در حاشیه‌ها، باغ‌های صخره‌ای و جعبه‌های گل پشت پنجره‌‌ها مناسب است. گل‌های کوچک آن به‌صورت توده‌ای در رنگ‌های سفید، صورتی، بنفش و یا قرمز و با عطر شیرین عسل از بهار تا پائیز ظاهر می‌شوند. (دوره گلدهی آن بسیار طولانی است) حداکثر بلندی ۱۵-۸ و گستردگی آن به ۳۰-۲۰ سانتیمتر می‌رسد. ـ نیازها:. مکان آفتابی، خاک سبک و حاصلخیز با زهکش خوب که خیلی مرطوب نباشد، البته جهت ک

ادامه مطلب ...
آلوئه

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Aloeaceae. ـ نام علمی: Aloe variegate. گیاه آپارتمانی، دارای برگ‌های روزت، گوشتی و سبز پررنگ با نوارهای عرضی سفید رنگ است و تا بلندی ۳۰ سانتی‌متر رشد می‌کند. گاهی گل‌های قرمز رنگ تولید می‌کند. ـ نیازها:. به مکان کاملاً آفتابی و خاک گلدانی لومی و آبیاری مرتب نیاز دارد. در زمستان میزان آبیاری را کم نموده در دوره رشد ۲ یا ۳ بار با کود مایع تغذیه نمایند. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد. ـ ازدیاد:. از طریق کاشت بذر در بهار و جدا کردن و کاشت پاجوش در اواخ

ادامه مطلب ...
آلبوم گل درشت (پیاز بین‌النهرین)

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Liliaceae. ـ نام علمی: Allium oreophilum. گیاه پیازی به بلندی ۲۰ - ۵ و گستردگی ۳ سانتی‌متر است دارای برگ‌های خطی بوده و گل‌های بنفش مایل به صورتی آن در اوایل تابستان ظاهر می‌شوند. ـ نیازها:. به مکان کاملاً آفتابی و خاک غنی با زهکش خوب نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد می‌باشد. ـ ازدیاد:. از طریق کاشت بذر در بهار و جداکردن و کاشت پیازچه در پائیز امکان‌پذیر است.

ادامه مطلب ...
آلاله

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Ranunculaceae. ـ نام علمی: Ranunculus. گیاهی است دائمی با ریشه غده‌‌ای که گل‌دهی آن اواخر بهار، اوایل تابستان می‌باشد. گل‌ها در رنگ‌های زرد، سفید، صورتی، قرمز و نارنجی ظاهر می‌شوند. حداکثر بلندی گیاه به ۵۰ و گستردگی آن به ۱۰ سانتی‌متر می‌رسد. ـ نیازها:. مکان آفتابی، خاک مرطوب به شرطی که دارای زهکشی خوب باشد. حداقل دمای مورد تحمل آن صفر درجه سانتی‌گراد است. ـ ازدیاد:. از طریق کاشت بذر تازه و یا تقسیم غده در بهار یا پائیز صورت می‌گیرد.

آلاله

ادامه مطلب ...
آگلونما

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Arasaceae. ـ نام علمی: Aglaonema treubii. گیاهی است از خانواده آراسه با برگ‌های ابلق خود گیاه بسیار زیبائی است، ساقه‌ها کوتاه و برگ‌های بیرون آمده از غلاف، نیزه‌ای شکل و خم شده به طرف پائین با طول ۱۲ تا ۱۵ سانتی‌متر مقاومت خوبی در برابر سایه و خشکی دارند. ـ نیازها:. به نور کافی احتیاج دارد از آفتاب مستقیم بیزار است و تقریباً در همه جای آپارتمان که مقداری نور طبیعی داشته باشد می‌ماند. در زمستان باید در داخل خانه نگهداری شود و تا ۱۰ درجه سانتی‌گراد را نیز تحمل می‌کند. اج

آگلونما

ادامه مطلب ...
آگاو

<!-- Top -->. <!-- /Top -->. <!-- Middle -->. <!-- /Middle -->. ـ خانواده: Agavaceae. ـ نام علمی: Agave americana. این گیاه که به بلندی و گستردگی ۲ متر می‌رسد دارای برگ‌های روزت دندانه‌دار است. ـ نیازها:. به مکان آفتابی و خاک معمولی گلدانی مخلوط با کمی رس یا لوم نیاز دارد. در فصل زمستان ندرتاً آبیاری شده و در دمای ۱۰- ۵ درجه سانتی‌گراد قرار گیرد. گیاه را در پائیز به مکانی روشن و خنک درون منزل انتقال دهید تا دوره استراحت خود را بگذراند. حداقل دمای قابل تحمل آن صفر درجه سانتی‌گراد می‌باشد. ـ ازدیاد:. از طریق کاشت بذر و پاجوش در بهار یا تابستان

آگاو آگاوه

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه